نمای خارجی

نمای ساختمان یکی از اجزای بسیار مهم هر ساختمان و در واقع نمایانگر هویت اصلی آن ساختمان به شمار می رود. در طراحی نمای خارجی به خصوص طراحی نمای ساختمان مسکونی، یکی از اصول اولیه طراحی حفظ محیط داخل از بیرون و همچنین ارتباط مؤثر فضای بیرونی با محیط داخلی به نحوی کاربردی و مناسب می باشد. امروزه طراحی نمای ساختمان یکی از پراهمیت ترین ارکان ساختمان سازی است که تأثیر بسیار زیادی در چهره ی فضای شهری داشته است.

با توجه به نکات مطرح شده، مهم ترین مسئولیت گروه شایان سازه ایجاد ساختارهایی هماهنگ با فرهنگ و شرایط زندگی اجتماعی می باشد. این گروه با بهره گیری از مهندسان کارامد،متخصص و باتجربه فعالیت گسترده خود را در بخش طراحی و اجرا متمرکز کرده است تا پاسخگوی تمامی نیازهای مشتریان خود در محیط های مسکونی، اداری و تجاری باشد.

 

ما در شبکه های اجتماعی